13 Apr 2010

de Alliantie | Ben Op Zoek – Woonbode

print 2,118 reacties

Benopzoek is de campagne die in plaats van de toe aan… campagne is gekomen (zie elders op deze site). Het is een reeks van advertenties, online activiteiten en nog te ontwikkelen outdoor en narrow casting middelen. Alles is er op gericht bezoek naar benopzoek.nl te genereren.

...