30 Mar 2010

Gemeente Huizen | Mantelzorg

outdoor 7,361 reacties

Mantelzorgers weten vaak niet dat ze mantelzorg verrichten en dus mantelzorger zijn. Mantelzorgers weten vaak niet dat er ook voor hen hulp klaar staat waar zij dat nodig of wenselijk achten. Daarom deze bewustwordingscampagne die mantelzorgers als echte helden neerzet en ze aanzet om af en toe zelf hulp te vragen.

Onderdeel van de campagne was de opvallende abri-campagne.

...